fbpx

กลุ่มอาชีพสตรีบ้านหว้า กับการสัมภาษณ์จากน้องๆ นักศึกษา คุณแม่ของเราก็เล่าเรื่องรางตั้งแต่การปลูก เก็บ ทอ ทำสี มาจนถึงขั้นตอนประกอบเป็นสินค้าให้เราดู ขอบคุณน้องๆ ที่ได้มาแวะชมและถ่ายรายการ ถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงการทำรายงานส่งอาจารย์ก็ตาม แต่น้องๆ ได้ขยายผล ออกได้ให้คนได้รับรู้ว่าวิธีของชาวบ้านของเรานั้น มีความเป็นอยู่อย่างไร ไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นตั้งกลุ่มชุมชนของตัวเอง การหาเงินที่จะมาลงทุนจากธนาคารเพื่อการเกษตรของรัฐบาล และนำมาพัฒนาสู่กลุ่มอาชีพสตรีบ้านหว้า มีเราได้รับทุน ก็ต้องมีการจัดการที่ดีกับเงินทุนที่ได้มา จัดสรรให้แต่ละคน ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เมื่อผลิตเป็นสินค้าเป็นที่เรียนร้อยแล้ว ก็นำออกสู่ตลาด โดยตลาดดเบื้องต้นที่เราได้ทำนั้น ก็จะเป็นตลาดในท้องถิ่นเท่านั้น ยังไม่ได้ขยายออกสู่วงกว้าง

วิธีขาวบ้านสู่ชาวโลก สิ่งนี้ละที่เราพยายามขยายวงกว้างออกไปเพื่อกลุ่มอาชีพสตรีบ้านหว้า