นโยบายการจัดส่งสินค้า

เมื่อลูกค้าได้ทำการสั่งซื้อสินค้าแล้วนั้น เมื่อทางร้านได้รับเงินค่าสินค้าที่ลูกค้าได้ชำระหรือเอกสารยืนยั่นการชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น  MYSHOP.จะทำการจัดส่งสินค้าภายใน 48 ชั่วโมง โดย

จัดส่งสินค้าผ่าน ไปรษณีย์ไทย ในรูปแบบ EMS ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ลูกค้าสามารถได้รับสินค้าภายในเวลาไม่เกิน 3-5 วันหลังจากเราได้ทำการจัดส่งสินค้าออกไปแล้ว ทั้งนี้ไม่เกิน 7 วัน

ตรวจสอบสถานะการจัดส่ง

ลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะของรายการสั่งซื้อได้จาก หน้าบัญชีของฉันแล้วเลือกที่ เมนู คำสั่งซื้อ ระบบจะแสดงรายการทั้งหมดให้ดู สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได่ที่ หน้า บัญชีผู้ใช้ของฉัน หรือตามช่องรายการด้านล่างนี้

ในการติดตามสถานะการสั่งซื้อของคุณ กรุณากรอกรหัสการสั่งซื้อ (Order ID) ในช่องด้านล่างนี้ และกดปุ่ม "ติดตาม" คุณควรได้รับรหัสการสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว ในใบเสร็จรับเงินที่ส่งไปยังอีเมลของคุณ

การรับประกันสินค้า

  1. MYSHOP.in.th รับประกันสินค้าเฉพาะสินค้าจัดจำหน่าย MYSHOP.in.th เอง และไม่รวมสินค้าที่ซื้อจากร้านค้าหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยมีกำหนดเวลารับประกันนับแต่วันที่ซื้อสินค้าเป็นเวลา 7 วัน
  2. การรับประกันสินค้า เป็นการรับประกันความเสียหายของสินค้าจากการใช้งานที่ถูกวิธี หรือความชำรุดบกพร่องที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการผลิตเท่านั้น โดยลูกค้าต้องถ่ายรูปสินค้าสินค้าแล้วส่งมาได้ที่ info@myshop.in.th หรือส่งกลับมาที่เราได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการนำสินค้าเข้าส่งกลับมาที่ร้านค้าของเรา เช่น ค่าขนส่ง เป็นต้น
  3. สินค้าจาก MYSHOP.in.th จะได้รับการรับประกัน ในกรณีที่ชำรุดอันจากความผิดพลาดในขบวนการการผลิตเท่านั้น
  4. ภายใต้การรับประกันสินค้าทุกชิ้น ทางบ MYSHOP.in.th จะเป็นผู้พิจารณาว่าสินค้าของท่านเกิดความเสียหายจากการใช้งาน หรือ เกิดจากความผิดพลาดของผู้ผลิต และลูกค้าจะต้องรับสภาพของสินค้าที่ส่งซ่อม โดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น สินค้าที่ผ่านการใช้งานแล้วไม่สามารถเปลี่ยน หรือ คืน ได้
  5. ทาง MYSHOP.in.th จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่ลูกค้านำสินค้าของเราไปดัดแปลงแก้ไข โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นรายลักษณ์อักษรจากทาง MYSHOP.in.th ถึงแม้จะอยู่ภายใต้ระยะเวลาประกัน
  6. ทาง MUYSHOP.in.th ดำเนินธุรกิจเพื่อรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าสูงสุด

เงื่อนไข และ ข้อยกเว้นในการรับประกันสินค้า

  1. ทาง MYSHOP.in.th จะไม่รับประกันความเสียหายสินค้า อันเนื่องมาจากการใช้งานที่ผิดวิธีเช่น การใส่สัมภาระเกินน้ำหนักไป การเหวี่ยง การกระแทก หรือขาดความระมัดระวัง จนเป็นเหตุทำให้สินค้าแตก ฉีก ขาด บุบ ยุบ ลอยขีดข่วน หรืออุบัติเหตุใดๆ รวมทั้งการโจรกรรม โดนกรีด งัดแงะ จนมีรอยแผล ขีดข่วน และทำให้สินค้าหมดสภาพการใช้งาน 
  2. การให้บริการซ่อมสินค้า หากอะไหล่หรือวัสดุบางชนิดมีการคลาดเคลื่อนจากของเดิม หรือบางกรณีจะต้องดัดแปลง ลูกค้าต้องยอมรับสภาพที่สามารถซ่อมแซมและนำกลับไปใช้งานได้ โดยลูกค้าจะต้องเสียค่าใช้จ่ายค่าอะไหล่ที่เกิดขึ้น

หมายเหตุ : เพื่อให้สินค้ามีประสิทธิภาพและคุณภาพในการใช้งานได้ดีอย่างสม่ำเสมอและมีอายุการใช้งานที่ยาวนานโดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายได้ง่าย ลูกค้าควรเลือกใช้วัสดุหรือสารเคมีใดๆ เพื่อให้ทำความสะอาดใดๆ ไปมากกว่าที่เราร้าน้ราแนะนำ

ไม่สามารถตรวจสอบสถานะสินค้าได้ ควรทำอย่างไร ?

ในบางกรณี ที่สินค้าได้ถูกจัดส่งไปแล้วนั้น แต่ยังไม่ได้ปรับปรุงข้อมูลในระบบ หากคุณไม่สามารถดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวได้ กรุณาติดต่อเราที่ MYSHOP.in.th/ติดต่อเรา