สมัครสมาชิกเว็บไซต์

unnamed file 7

สมัครสมาชิกเว็บไซต์ MYSHOP.in.th ทางเราขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายเว็บไซต์ของเราก่อนว่า เราขอสงวนสิทธิ์ รับเฉพาะผู้ที่สมัครสมาชิกกับเว็บไซต์ของเราก่อนเท่านั้น จึงจะสามารถดำเนินการสั่งซื้อสินค้าและบริการใดๆ ของเราได้ ทั้งนี้เพื่อป้องกันความผิดพลาดอันอาจเกิดขึ้นได้จากการดำเนินการสั่งซื้อที่มีข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วนชัดเจน การสมัครสมาชิกกับเว็บไซต์จะช่วยสร้างความมั่นใจในเรื่องของความถูกต้องครบถ้วนชัดเจน ของข้อมูลและรายละเอียดต่างๆของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นชื่อ นามสกุล ที่อยู่ในการจัดส่ง ที่อยู่ในการออกใบเสร็จรับเงิน และอื่นๆ อันจะเกิดขึ้นจากการดำเนินการสั่งซื้อสินค้าในแต่ละครั้ง รวมถึงระบบอีเมลที่จำเป็นจะต้องมี เนื่องจากระบบของเรา จะจัดส่งรายละเอียดต่างๆอันเกิดขึ้นจากคำสั่งซื้อของลูกค้าผ่านระบบอีเมล ซึ่งจะทำให้ลูกค้าทราบได้ว่า ท่านได้ทำการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการใดกับเรา ช่วยยืนยันความถูกต้องของการดำเนินการสั่งซื้อว่าถูกต้องและตรงตามความต้องการของลูกค้า

เงื่อนไขในการสมัครสมาชิก

MYSHOP.in.th ขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าและผู้ใช้บริการที่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิกกับเว็บไซต์ของเราแล้วเท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์สั่งซื้อสินค้าในรายการสินค้าลดราคาพิเศษ หรือร่วมกิจกรรมอื่นใด กับทางเว็บไซต์ของเราได้ ทั้งนี้ผู้ที่จะลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิก ท่านต้องกรอกข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้องตามความเป็นจริง เพื่อสิทธิประโยชน์ และความสะดวกของท่านเองในการเข้าร่วมกิจกรรมหรือรับสิทธิพิเศษต่างๆ ดังกล่าว

ลูกค้าและผู้ใช้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อการรักษา username / password / หมายเลขสมาชิก และข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นความลับ โดยท่านตกลงที่จะรับผิดชอบการกระทำใดๆ ก็ตามที่อาจเกิดขึ้น ภายใต้ username / password / หมายเลขสมาชิกของท่าน

MYSHOP.in.th จะเก็บข้อมูลของลูกค้าและผู้ใช้บริการเป็นความลับ ตามนโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่ MYSHOP.in.th จะได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการให้เปิดเผยข้อมูล และ/หรือ การเปิดเผยข้อมูลนั้นๆ เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย หรือตามคำสั่งของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง

MYSHOP.in.th ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบัญชีของท่านได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร หากเราพบว่า ผู้ใช้บริการปลอมแปลงหรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลอันเป็นเท็จ หรือใช้ username กระทำการไม่เหมาะสม และ/หรือ ผู้ใช้บริการเลียนแบบ ดัดแปลง แก้ไขเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของเว็บไซต์

 

ขั้นตอนการสมัคร

ขั้นตอนการสมัคร

ลูกค้าสามารถสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์ของเราได้โดยการกดที่เมนู

เข้าสู่ระบบ / ลงทะเบียน

ระบบจะนำท่านเข้าสู่หน้าสมัครสมาชิก จากนั้น การสมัครสมาชิกในเบื้องต้น ลูกค้าสามารถที่จะเลือกสมัครด้วยบัญชีของโซเซียลมีเดียที่ท่านมีอยู่แล้วก็ได้ ไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ Google เพียงลูกค้าเลือกกดที่ปุ่มหนึ่งปุ่มใด เพื่อทำการเชื่อมต่อกับบัญชีนั้นๆ ก็จะทำให้ลูกค้าเป็นสมาชิกของเว็บไซต์เราแล้ว โดยระบบของเราจะดึงข้อมูลของลูกค้ามาเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ ซึ่งข้อมูลที่ใช้ก็คือ ชื่อ นามสกุล และอีเมล เท่านั้น ส่วนอีกวิธีในการสมัครสมาชิกก็คือ การกรอกข้อมูลใหม่โดยลูกค้าสามารถกรอกข้อมูลอีเมลแอดเดรส และตั้งรหัสผ่านเข้าไปได้เลย ระบบของเราจะช่วยให้คำแนะนำถึงระดับความปลอดภัยของรหัสผ่านที่ลูกค้าได้ตั้งขึ้นมา ว่ามีความปลอดภัยในการใช้งานหรือไม่ ระดับความปลอดภัยมากน้อยอย่างไร

การตั้งรหัสผ่าน
รหัสผ่านควรจะมีความยาวอย่างน้อย 7 ตัวอักษร เพื่อทำให้ไม่สามารถคาดเดาได้ง่าย ควรประกอบด้วย ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ พิมพ์เล็ก ตัวเลข และ สัญลักษณ์ เช่น ! ” ? $ % ^ &

 

เมื่อลูกค้ากลับมาเว็บ MYSHOP.in.th อีกครั้ง ก็สามารถใช้งานได้ทันที ไม่ต้องทำการสมัครสมาชิกอีกครั้ง สามารถกลับเข้าสู่ระบบด้วยปุ่มเดิม

เข้าสู่ระบบ / ลงทะเบียน

ในกรณีที่ลูกค้าลืมรหัสผ่านของตัวเอง สามารถที่จะกู้คืนได้หรือ

บัญชีผู้ใช้ของฉัน

ด้วยระบบของ MYSHOP.in.th เราได้จัดทำระบบ ให้รองรับการใช้งานของลูกค้า ด้วยระบบการจัดการส่วนตัวของลูกค้าเอง โดยในส่วนนี้จะเป็นส่วนข้อมูลทั้งหมดของลูกค้าที่ได้สมัครเป็นสมาชิกกับ MYSHOP.in.th แล้วเท่านั้น จึงจะสามารถเข้าถึงข้อมูลในส่วนดังกล่าวนี้ได้ ในหน้าที่ปรากฏตามภาพประกอบลูกค้าสามารถกดเข้าไปดูได้ที่เมนู

ซึ่งท่านจะเห็นเมนูนี้ก็ต่อเมื่อท่านได้ล็อคอินเข้าสู่ระบบของ MYSHOP.in.th เป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านนั้น

บัญชีผู้ใช้ของฉัน

หน้าควบคุม

หลังจากที่ได้เข้าสู่ระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในส่วนนี้เราจะเรียกว่า หน้าควบคุม  ลูกค้าสามารถทำการจัดการต่างๆ เกี่ยวกับข้อมูลของตัวเองได้จากส่วนนี้  ซึ่งทางเราจะขออธิบายการใช้งานในแต่ละส่วน ของเมนูย่อยในส่วนหน้าควบคุมเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง

คำสั่งซื้อ

เมนูคำสั่งซื้อจะบอกถึงประวัติการสั่งซื้อทั้งหมดของลูกค้าในระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่เริ่มซื้อสินค้าชิ้นแรกจนถึงปัจจุบัน ทางเว็บไซต์ของเราได้จัดการเก็บบันทึกทุกรายการสั่งซื้อของท่าน เข้าระบบ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า ทำให้สามารถดูประวัติย้อนหลังได้ว่าลูกค้าได้ทำการสั่งซื้อสินค้าอะไรของเราไปแล้วบ้าง รวมทั้งสิ้นกี่รายการ รายการละกี่หน่วย ซื้อสินค้าไปเมื่อใด วันที่เท่าไหร่ และสถานะของรายการสั่งซื้อสินค้าเป็นอย่างไร

ลูกค้าสามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดของการสั่งซื้อในแต่ละรายการได้โดยการกดที่ปุ่ม ดูรายละเอียด ก็จะพบกันรายละเอียดของสินค้าที่ได้สั่งซื้อเข้ามา จำนวนกี่ชิ้น ราคารวมทั้งสิ้น สถานที่จัดส่งสินค้า รูปแบบการชำระเงินของลูกค้า และที่อยู่ในใบเสร็จรับเงิน

ที่อยู่

ในส่วนของที่อยู่ที่จะให้ระบุในใบเสร็จรับเงิน และที่อยู่ในการดำเนินการจัดส่งสินค้า ลูกค้าสามารถแก้ไขรายละเอียดทั้งหมดได้จากเมนูนี้ ทั้งนี้สามารถแก้ไขได้สำหรับสินค้าที่ยังไม่ได้ดำเนินการสั่งซื้อแล้วเสร็จและจัดส่งออกไปแล้วเท่านั้น กรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลง แก้ไขข้อมูลจากคำสั่งซื้อที่ลูกค้าได้ดำเนินการลุล่วงไปแล้ว ท่านจะต้องแจ้งมาที่ทางเรา โดยสามารถติดต่อได้ทั้งทางอีเมล info@myshop.in.th หรือ ทางโทรศัพท์ หมายเลข 081 8606025 หากสินค้าจากคำสั่งซื้อนั้นๆ ยังไม่ได้ถูกจัดส่งออกจากไประบบ ทางเราพร้อมที่จะอำนวยความสะดวก เปลี่ยนแปลงแก้ไขที่อยู่ต่างๆ ให้แก่ลูกค้าตามประสงค์

รายละเอียดบัญชี

เมนูส่วนนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าในเรื่องของ การแก้ไข ชื่อ นามสกุล อีเมล หรือ แม้กระทั่งรหัสผ่านของตัวลูกค้าเอง ท่านก็สามารถแก้ไขได้ในส่วนนี้ แต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายรวมถึงว่า ท่านสามารถใช้แก้ไขข้อมูลต่างๆ ที่ท่านได้ระบุไว้จากคำสั่งซื้อของท่านที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จในครั้งก่อนๆ หากจะเป็นการแก้ไขข้อมูลอันจะเกิดขึ้นจากคำสั่งซื้อในครั้งปัจจุบันและคำสั่งซื้อในครั้งต่อๆ ไปในอนาคตเท่านั้น

แปะเอาไว้ก่อน

จะแสดงรายการทั้งหมดของสินค้าที่ลูกค้ากดที่ปุ่ม แปะเอาไว้ก่อน แล้วค่อยมาซื้อที่หลัง เป็นปุ่มที่ช่วยให้เราจำได้ว่าเรากำลังสนใจสินค้าใดของ MYSHOP.in.th อยู่บ้าง หากลูกค้ามีความประสงค์จะซื้อหรือพร้อมที่จะซื้อสินค้าชิ้นนั้นๆแล้ว ก็เพียงกดที่ปุ่ม หยิบใส่ตะกร้า ระบบของเราจะทำการลบสินค้าออกจากรายการแปะเอาไว้ก่อน และนำเข้าสู่ระบบตะกร้ารอการสั่งซื้อซึ่งเป็นขั้นตอนต่อไป เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า เพราะในอนาคตสินค้าของเราจะมีเพิ่มขึ้นมากกว่านี้ ทั้งนี้สินค้าที่อยู่ในรายการ แปะเอาไว้ก่อน ไม่ได้มีความหมายว่าเป็นการ จอง แต่อย่างใด

ออกจากระบบ

ปุ่มนี้มีไว้สาหรับลูกค้าที่ต้องการจะออกจากระบบของเว็บไซต์ชั่วคราวเท่านั้น ไม่ได้เป็นการยกเลิกบัญชีผู้ใช้ หรือยกเลิกสถานภาพการเป็นสมาชิก ของเว็บไซต์ MYSHOP.in.th แต่อย่างใด ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยสูงสุดในการใช้งานของลูกค้า โดยเฉพาะในกรณีที่ลูกค้าต้องใช้อุปกรณ์สาธารณะ หรือต้องใช้อุปกรณ์ร่วมกับผู้อื่น เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใดมาใช้บัญชีต่อจากท่าน หรือใช้บัญชีของท่านกระทำการอันหนึ่งอันใดอันไม่สมควร ท่านควรออกจากระบบทุกครั้งหลังการใช้งาน เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเอง