fbpx

รายการ รักบ้านเกิด มาเยี่ยม ให้ดูภูมิปัญญาไทย ในการทำเสื่อกก ช่วงกลางปี ด้วยวีดีโอสั้นๆ เพื่อความเข้าใจของการทำงานกว่าจะมาเป็นเสื่อกก และนำไปแปรรูปเป็นสินค้าที่มีขายอยู่ในเว็บของเรานั้นมีที่มาที่ไปขั้นตอนอย่างไร ต้องขอขอบคุณทางรายการ รักบ้านเกิด มาด้วยนะ ว่า การทอเสื่อกก เป็นภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่น ที่นำเอาต้นกกมาแปรสภาพให้เป็นเส้น ย้อมสี แล้วสานทอให้เป็นแผ่นผืน เพื่อนำมาใช้ปูลาดรองนั่งหรือนอน หรือทำธุรกรรมต่างๆ ตลอดจนทำพิธีกรรมทางศาสนาและความเชื่อ เสื่อกก เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีใช้กันอยู่ทั่วไปทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ ทั้งนี้เพราะต้นกกเป็นพืชธรรมชาติที่ขึ้นอยู่ทั่วทุกภูมิภาค และภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่นที่นำต้นกกมาแปรสภาพก็มีลักษณะคล้ายกัน หรือได้อิทธิพลทางความคิดจากกันและกัน ทำให้เสื่อกกถูกจัดได้ว่าเป็นปัจจัยจำเป็นอย่างหนึ่ง ต่อการดำรงชีวิตของผู้คนในอดีต เกษตรกรชาวบ้านหว้า ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ได้ใช้เวลาว่างหลังการเก็บเกี่ยวข้าว รวมกลุ่มทอเสื้อและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จำหน่าย สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืนส่วนใครที่ได้ชมวีดีโอแล้ว สนใน