แจกันหุ้มด้วยเสื่อกกสาน

แจกันหุ้มด้วยเสื่อกกสาน

แจกันหุ้มด้วยเสื่อกกสาน

แจกันดินเผาขนาดเล็กหุ้มด้วยเสื่อกกสาน มีทั้งแบบปากกว้างและปากกลมเหมาะวางบนโต๊ะทำงานใช้เสียบปากกาดินสอและเครื่องเขียนอื่นๆ หรือสามารถใช้เป็นแจกันดอกไม้ปลูกพลูด่างหรือดอกไม้ประดิษฐ์ เพื่อความสวยงามสบายตาได้

Both comments and trackbacks are currently closed.